Ποια είναι η πολιτική ποινών που επιβάλει η Google σε ιστοσελίδες!

Ποια είναι η πολιτική ποινών που επιβάλει η Google σε ιστοσελίδες!

Ποια είναι η πολιτική ποινών που επιβάλει η Google σε ιστοσελίδες!

Γνωρίζετε πως λειτουργεί η μηχανή αναζήτησης της Google;
Σας παρουσιάζουμε μια εκτίμηση για την πολιτική εφαρμογής ποινών και μείωσης βαθμολογίας από την Google!
Αλήθεια, έχετε παρατηρήσει μείωση της θέσης της ιστοσελίδας σας ( ranking ) στα οργανικά αποτελέσματα της Google; Έχετε παρατηρήσει ότι μειώνεται η οργανική κίνηση ( website organic traffic ) προς την ιστοσελίδα σας; Θα μπορούσε να είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής μιας ποινής από την Google.
Αν στην ιστοσελίδα σας έχει επιβληθεί ποινή ( penalty ) από τη Google είναι πολύ πιθανόν το προφίλ της ιστοσελίδας να φαίνεται αφύσικο ή αφύσικα βελτιστοποιημένο στους αλγόριθμους της Google οι οποίοι ελέγχουν συστηματικά τις ιστοσελίδες για ασυνήθιστες συμπεριφορές.

Όταν παρατηρείται ασυνήθιστη και ανεξήγητη βελτιστοποίηση μιας ιστοσελίδας ή αύξηση της οργανικής της θέσης (organic position) στο πίνακα κατάταξης ιστοσελίδων (ranking) τότε η Google αναγνωρίζει αυτή τη συμπεριφορά σαν ύποπτη και υποθέτει ότι έχουν χρησιμοποιηθεί μέσα αθέμιτα τα οποία έχουν σαν στόχο να ξεγελάσουν το σύστημα αξιολόγησης της Google με μοναδικό σκοπό την επίτευξη υψηλής κατάταξης.

Πως λειτουργούν οι ποινές της Google?
Η Google αναβαθμίζει και ενημερώνει, αλλάζει ή παραμετροποιεί τους αλγόριθμούς της 500-600 φορές τον χρόνο που σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά αξιολόγησής και κατάταξης των ιστοσελίδων συνεχώς αλλάζουν περισσότερες από 2 φορές κάθε ημέρα εργασίας.  Κάθε φορά που αλλάζει ο αλγόριθμος της Google  για την αξιολόγηση και κατάταξη των ιστοσελίδων έχει άμεσο αντίκτυπο στην κατάταξη και επίδοση των ιστοσελίδων αυτών. Αυτές οι αλλαγές συνοδεύονται από ποινές ή θέματα που επιδέχονται διόρθωσης υποδεικνύοντας την ιστοσελίδα σας ως μη έγκυρη και σε ασυμφωνία με τις οδηγίες της Google.
 
Υπάρχουν 2 κατηγορίες ποινών:

  1. Αλγοριθμικές ποινές – Οι αλγοριθμικές ποινές επιβάλλονται εντελώς αυτόματα. Ο αλγόριθμος της Google ανιχνεύει ότι συγκεκριμένοι κανόνες που θεωρεί η Google σημαντικούς έχουν παραβιαστεί και εφαρμόζει ποινές στην ιστοσελίδα σας αναλόγως το κανόνα που παραβιάζεται.
  2. Χειροκίνητες ποινές – Αυτές οι ποινές επιβάλλονται χειροκίνητα από ανθρώπους οι οποίοι επιβλέπουν τη διαδικασία αξιολόγησης των ιστοσελίδων και παρεμβαίνουν όπου οι αλγόριθμοι δεν μπορούν να διαπιστώσουν αν πρέπει να επιβληθεί ποινή ή όχι σε κάποια ιστοσελίδα.

Οι ποινές της Google μπορεί να φτάσουν σε μεγαλύτερο βάθος σε μια ιστοσελίδα και να αφορούν είτε ποινές οι οποίες αφορούν περιεχόμενο ( content )είτε ποινές οι οποίες αφορούν δημιουργία συνδέσμων (linkbuilding). Όσον αφορά τις ποινές περιεχομένου ποινικοποιούν περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας ενώ οι ποινές συνδέσμων ποινικοποιούν αμφισβητήσιμες πρακτικές δημιουργίας εξωτερικών συνδέσμων της ιστοσελίδας με άλλες ιστοσελίδες όπως η αγορά εξωτερικών συνδέσμων (link buying). Ποινές περιεχομένου και δημιουργίας συνδέσμων μπορούν να εφαρμοστούν  χειροκίνητα ή αυτόματα.
Υπάρχουν διάφορα εργαλεία τα οποία μπορούμε να σας προτείνουμε για να μπορέσετε να απαλλαγείτε από πολλές χειροκίνητες ή αυτόματες εφαρμογές ποινών από τις μηχανές αναζήτησης οι οποίες προέρχονται από σπασμένους συνδέσμους (broken links), διπλογραμμένο περιεχόμενο, ανεπιθύμητους συνδέσμους (spammy backlinks) κτλ.

Dimiitris C. Gkikas
Digital Account Manager
Oweb Digital Experience


Related items